حافظه پنهان (cache) چیست؟

Cache Memory

 

حافظه پنهان یا کش Cache یک حافظه بسیار سریع از نوع استاتیک است و داخل خود پردازنده قرار دارد که هر چه حافظه نهان بزرگتر باشد، کارایی نیز بیشتر است.

حافظه پنهان با استفاده از الگوریتم های پیچیده خود، پیش بینی می کند که پردازنده در مراحل بعدی پردازش به چه اطلاعاتی نیاز خواهد داشت و نتیجه را درون خود ذخیره می کند.

حافظه پنهان بین CPU و Ram قرار می گیرد و زمانیکه پردازنده نیاز به داده ای پیدا می کند ابتدا Cache را چک کرده و در صورت عدم وجود، پردازنده به حال انتظار می رود تا داده مورد نظر از حافظه اصلی به Cache برسد و سپس در اختیار پردازنده قرار بگیرد.

فایل های کش به دلیل تقویت عملکرد سیستم بسیار مهم هستند، اما متأسفانه این فایل ها فضای ارزشمندی را اشغال می کنند.

پردازنده بیت های اطلاعاتی را از فضای داخل خود بدست می آورد و خیلی سریع عمل می کند .

سه دسته مختلف حافظه پنهان (cache) در رایانه های مدرن:

  • L1
  • L2
  • L3

 

 

دیدگاهتان را بنویسید