دامین چیست؟

Domains Domain Moving Domain Nams Domain Hoster Change Tips Problem

دامین یا دامنه اینترنتی (Domain) نام منحصر به فردی است که بخشی از Uniform Resource Locator (تعیین محل منابع در فضای دیجیتال) است و برای شناسایی یک وب سایت در فضای مجازی مورد استفاده قرار می گیرد.

دامین یا دامنه برای شناسایی سایت های اینترنتی مورد استفاده قرار می گیرد و وب سایت ها از طریق آن قابل دسترس می شوند.

دامین‌ها از سه بخش تشکیل شده اند.

بخش اول دامین (www : (World Wide Web

نشان دهنده ماهیت دامین می باشد.

بخش دوم دامین : Domain Name

عنوان Brand و یا اسم تجاری وب سایت است که خود صاحب دامین انتخاب می نماید.

بخش سوم دامین : Top-Level Domain

این بخش را دامین سطح بالا TLD نیز می نامند. این پسوند نشان دهنده زمینه کاری و موقعیت جغرافیایی یک وب سایت است .

برای مثال سایت www.wp-needs.com را در نظر بگیرید.

هر دامین از یک‌ یا چند قسمت تشکیل می شود، که هر قسمت با (.) جدا می شود.

نام دامنه : wp-needs

پسوند دامنه : com

دامنه های اینترنتی به دو دسته تقسیم شده اند.

دامنه های ملی:

این دسته از دامنه ها که در داخل هر کشور ثبت می گردند، مختص ملیت های همان کشور می باشند، به عنوان مثال دامنه ملی ایران ir. می باشد که مخفف کلمه iran است. هر کشور برای خود دامنه ملی دارد.

دامنه های بین المللی:

دامنه های international توسط ریجسترار های خارج از کشور ثبت می گردد و توسط تمام سایت ها مورد استفاده قرار می گیرند.

دامنه com. و net. و org. و info. از دسته دامنه های بین المللی محسوب می گردند که نسبت به دامنه های ملی قیمت بیشتری دارند.

 

دیدگاهتان را بنویسید