سوئیچ شبکه چیست؟

سوئیچ switch شبکه، یک دستگاه شبکه کامپیوتری است که نقطه‌های شبکه یا دستگاه‌های شبکه را...