اسکیما یا Structured Data چیست؟ اسکیما چه تاثیری بر سئو دارد؟

برای بسیاری از مدیران سایت و سئو کاران تازه کار سوال پیش آمده است که...