تغییرات محصولات

نوع محصول ورژن تاریخ
آپدیت WPMU DEV WP Smush Pro 3.12.5 08 بهمن 1401
آپدیت WPMU DEV SmartCrawl Pro 3.4.2 08 بهمن 1401
آپدیت WooCommerce PDF Watermark 1.5.1 08 بهمن 1401
آپدیت WooCommerce Bookings 1.15.73 08 بهمن 1401
آپدیت The Plus – Addon for Elementor Page Builder WordPress Plugin 5.1.5 08 بهمن 1401
آپدیت The Events Calendar PRO WordPress Plugin 6.0.7 08 بهمن 1401
آپدیت SEOPress Pro 6.3.1 08 بهمن 1401
آپدیت SEO WP: Digital Marketing Agency & Social Media Company Theme 2.2.6 08 بهمن 1401
آپدیت Savoy – Minimalist AJAX WooCommerce Theme 2.7.8 08 بهمن 1401
آپدیت Perfmatters WordPress Plugin 2.0.3 08 بهمن 1401
آپدیت Norebro – Creative Portfolio Theme for Multipurpose Usage 1.5.8 08 بهمن 1401
آپدیت MainWP Buddy 4.0.4 08 بهمن 1401
آپدیت LearnDash LMS WordPress Plugin 4.5.0.1 08 بهمن 1401
آپدیت JetProductGallery For Elementor 2.1.10 08 بهمن 1401
آپدیت JetPopup For Elementor 1.6.4 08 بهمن 1401
آپدیت JetBooking For Elementor 2.6.1.1 08 بهمن 1401
آپدیت IThemes BackupBuddy WordPress Plugin 8.8.3 08 بهمن 1401
آپدیت Give – Recurring Donations 2.2.0 08 بهمن 1401
آپدیت Give – Authorize.net Gateway 2.0.0 08 بهمن 1401
آپدیت Events Schedule WP Plugin 2.5.22 08 بهمن 1401
آپدیت CSS Igniter Loge WooCommerce Theme 1.0.4 08 بهمن 1401
آپدیت CSS Igniter Hellomouse WordPress Theme 1.1.1 08 بهمن 1401
آپدیت Content Egg – all in one plugin for Affiliate, Price Comparison, Deal sites 10.11.1 08 بهمن 1401
آپدیت WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications 2.8.3.3 08 بهمن 1401
آپدیت wpDataTables – Tables and Charts Manager for WordPress 5.3 08 بهمن 1401
آپدیت WP-Lister Pro for eBay by WP Lab 3.4.1 08 بهمن 1401
آپدیت WP Rocket by WP Media 3.12.5.2 08 بهمن 1401
آپدیت WooCommerce Simple Auctions 2.0.20 08 بهمن 1401
آپدیت Unlimited Elements for Elementor Page Builder 1.5.50 08 بهمن 1401
آپدیت SeedProd Coming Soon Pro – WordPress Coming Soon Pages & Maintenance Mode 6.15.9 08 بهمن 1401
آپدیت Saasland – MultiPurpose WordPress Theme for Startup 3.5.8 08 بهمن 1401
آپدیت Premium Addons Pro for Elementor 2.8.20 08 بهمن 1401
آپدیت OceanWP Elementor Widgets 2.3.2 08 بهمن 1401
آپدیت Ninja Forms User Analytics 3.0.2 08 بهمن 1401
آپدیت MemberPress Corporate Accounts 1.5.30 08 بهمن 1401
آپدیت LearnDash LMS ConvertKit Integration 1.4.0 08 بهمن 1401
آپدیت LearnDash LMS BBPress Integration 4.5.0.1 08 بهمن 1401
آپدیت Gravity Perks Limit Choices Plugin 1.7.10 08 بهمن 1401
آپدیت Gravity Perks – Gravity Forms Populate Anything 1.2.39 08 بهمن 1401
آپدیت Gravity Perks – Gravity Forms Limit Submissions 1.1.7 08 بهمن 1401
آپدیت Gravity Perks – Gravity Forms Limit Dates 1.1.18 08 بهمن 1401
آپدیت Gravity Forms Polls Addon 4.0 08 بهمن 1401
آپدیت Gravity Forms Coupons Addon 3.1 08 بهمن 1401
آپدیت Gravity Forms Chained Selects 1.6 08 بهمن 1401
آپدیت FacetWP – Conditional Logic 1.4.2 08 بهمن 1401
آپدیت Elegant Themes The Divi Builder 4.19.5 08 بهمن 1401
آپدیت Elegant Themes Extra WordPress Theme 4.19.5 08 بهمن 1401
آپدیت Dokan Pro WordPress Plugin 3.7.13 08 بهمن 1401
آپدیت CSS Igniter Vigour WordPress Theme 1.4.7 08 بهمن 1401
آپدیت CSS Igniter Vignette WordPress Theme 1.9.3 08 بهمن 1401