وردپرس نیاز

ووکامرس

افزونه های وردپرس

حراج!
۷۳۵,۰۰۰ تومان ۳۴,۹۰۰ تومان
حراج!
۱,۴۵۵,۰۰۰ تومان ۳۴,۹۰۰ تومان
حراج!
۴,۴۸۵,۰۰۰ تومان ۳۴,۹۰۰ تومان

پوسته های وردپرس

حراج!
۱,۰۳۵,۰۰۰ تومان ۳۴,۹۰۰ تومان
حراج!
۷۹۵,۰۰۰ تومان ۳۴,۹۰۰ تومان
حراج!
۱,۱۸۵,۰۰۰ تومان ۳۴,۹۰۰ تومان
حراج!
۱,۰۳۵,۰۰۰ تومان ۳۴,۹۰۰ تومان
حراج!
۵۸۵,۰۰۰ تومان ۳۴,۹۰۰ تومان

اشتراک ها

عضویت ماهانه
$99.99

۳۰۰,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان

دسترسی به تمامی پوسته ها
دسترسی به تمامی افزونه ها
آپدیت رایگان
استفاده در بیشمار وبسایت
سازگاری کامل محصولات با زبان فارسی
تمدید با پرداخت مبلغ تخفیف خورده

عضویت سالانه
$99.99

۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۹۹۰,۰۰۰ تومان

دسترسی به تمامی پوسته ها
دسترسی به تمامی افزونه ها
آپدیت رایگان
استفاده در بیشمار وبسایت
سازگاری کامل محصولات با زبان فارسی
تمدید با پرداخت مبلغ تخفیف خورده

عضویت دائمی
$99.99

۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان

دسترسی دائمی به تمامی پوسته ها، افزونه ها و آپدیت ها
دسترسی دائمی به تمامی پوسته ها
دسترسی دائمی به تمامی افزونه ها
آپدیت رایگان برای همیشه
استفاده در بیشمار وبسایت
سازگاری کامل محصولات با زبان فارسی
بدون نیاز به پرداخت هزینه بیشتر