وردپرس نیاز

ووکامرس

حراج!
۳۴,۹۰۰ تومان
حراج!
۳۴,۹۰۰ تومان
حراج!
۳۴,۹۰۰ تومان
حراج!

افزونه های وردپرس

پوسته های وردپرس

حراج!
۳۴,۹۰۰ تومان
حراج!
۳۴,۹۰۰ تومان
حراج!
۳۴,۹۰۰ تومان
حراج!
۳۴,۹۰۰ تومان
حراج!
۳۴,۹۰۰ تومان

اشتراک ها

عضویت ماهانه
$99.99

۳۰۰,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان

دسترسی به تمامی پوسته ها
دسترسی به تمامی افزونه ها
آپدیت رایگان
استفاده در بیشمار وبسایت
سازگاری کامل محصولات با زبان فارسی
تمدید با پرداخت مبلغ تخفیف خورده

عضویت سه ماهه
$99.99

۹۰۰,۰۰۰ تومان
۲۷۰,۰۰۰ تومان

دسترسی به تمامی پوسته ها
دسترسی به تمامی افزونه ها
آپدیت رایگان
استفاده در بیشمار وبسایت
سازگاری کامل محصولات با زبان فارسی
تمدید با پرداخت مبلغ تخفیف خورده

عضویت دائمی
$99.99

۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۹۷۰,۰۰۰ تومان

دسترسی دائمی به تمامی پوسته ها، افزونه ها و آپدیت ها
دسترسی دائمی به تمامی پوسته ها
دسترسی دائمی به تمامی افزونه ها
آپدیت رایگان برای همیشه
استفاده در بیشمار وبسایت
سازگاری کامل محصولات با زبان فارسی
بدون نیاز به پرداخت هزینه بیشتر