سرور چیست؟

سرور(Server) ترکیب گروه بزرگی از ابر رایانه‌هایی است که همیشه در دسترس است و وظیفه...